کوتاه کننده لینک

Personnalisé Alias

Si vous avez besoin d'un alias personnalisé, vous pouvez indiquer ci-dessous.

Mot de passe protégé

En ajoutant un mot de passe , vous pouvez restreindre l'accès des statistiques.

Description

Cela peut être utilisé pour identifier les URL sur votre compte.

Géociblage Ajouter plus d'endroits

Si vous avez plusieurs pages pour les différents pays, il est possible de rediriger les utilisateurs vers cette page utilisant la même URL. Il suffit de choisir le pays et entrez l'URL.

لینک های بلند خود را به اسانی کوتاه کنید و آمار لینک خود را مشاهده نمایید Démarrer En savoir plus
Un tableau de bord pour gérer l'ensemble everthing.

Analytics complète Suivre chaque utilisateur qui clique sur un lien.

Notre système vous permet de suivre tout. Que ce soit le nombre de clics , le pays ou le parrain , les données sont là.

Tableau de bord puissant Un tableau de bord pour gérer tout.

Notre tableau de bord permet de tout contrôler. Gérer vos URL, créer des ensembles , gérer vos pages de démarrage et de vos paramètres , tous de la même planche de bord.

Un tableau de bord pour gérer tout.

Mot de passe protégé

Définissez un mot de passe pour protéger vos liens de tout accès non autorisé.

Cibler géographiquement

Cibler géographiquement vos liens pour rediriger les visiteurs vers des pages spécialisées et augmenter votre conversion.

Empaqueter

Regroupez vos liens pour un accès facile et de les partager avec le public sur votre profil public.

Partager

Partagez vos liens en un clic via le tableau de bord.

Latest Public URLs

Favicon GSA SEO & Marketing Software

GSA develops custom software for everyone - Especially known for providing top SEO Software for Search Engine Ranking and Website Marketing.

2 Clics

Favicon This is a downloadable file.

Please note that this short URL is linked to a downloadable file.

https://url.tifaa.com/FsXKy Copier   •   3 Moiss ago
6882 Clics

Favicon This is a downloadable file.

Please note that this short URL is linked to a downloadable file.

https://url.tifaa.com/4ai48 Copier   •   3 Moiss ago
6912 Clics
196 Clics

Favicon Google

https://url.tifaa.com/flPH2 Copier   •   3 Moiss ago
279 Clics

Favicon Google

https://url.tifaa.com/jMVVO Copier   •   3 Moiss ago
1 Clics

Favicon مشمع کانتینری ارزان قیمت ، ...

انواع پارچه های برزنت کانتینری مناسب چادر کانتینری، چادر کامیون، چادر کامیونت، چا...

https://url.tifaa.com/LXsMY Copier   •   6 Moiss ago
7 Clics

Favicon قیمت پارچه کانتینری - روکش و...

قیمت پارچه کانتینری جهت روکش و چادر کانتینری و ترانزیتی

https://url.tifaa.com/UFwEa Copier   •   6 Moiss ago
6 Clics

Favicon پارچه کانتینری- فروش پارچه ...

فروش انواع پارچه کانتینری مستقیم و بدون واسطه
انواع چادر کانتینری و چادر ...

https://url.tifaa.com/ju9za Copier   •   6 Moiss ago
6 Clics
;

104524

URL créés

557258

Clics Servis

351

Utilisateurs enregistrés