نمونه

پس از کوتاه کردن لینک خود ادرس شما به صورت زیر خواهد بود

http://url.tifaa.com/8rj4t

 

در صورتی که به اخر لینک خود یک + اضافه نمایید می توانید آمار سایت خود را ببینید مثل لینک زیر

http://url.tifaa.com/8rj4t+

 

در صورتی که نمی خواهید آمار لینک شما دیده شود می توانید برای ان رمزعبور قرار دهید

http://url.tifaa.com/ADS+

 

با عضویت در سایت می توانید لینکهای خود را مدیریت نمایید لینک زیر نمونه پروفیل ساخته شده است

http://url.tifaa.com/profile/myname

 

می توانید در حساب کاربری خود گروه هایی از لینک ها را ساخته و مدیریت نمایید

http://url.tifaa.com/profile/myname/--3

http://url.tifaa.com/profile/myname/News-4

 

 

 

We are social

Facebook Likes

Like us on FacebookFollow us on Twitter