کوتاه کننده لینک

نام سفارشی

شما می توانید از کادر زیر نام دلخواه را وارد نمایید

محافظت با پسورد

با اضافه کردن یک رمز عبور، شما می توانید دسترسی به آمار را محدود کنید

توضیحات

این مساله می تواند مورد استفاده برای شناسایی لینک در حساب شما شود

برچسب گذاری جغرافیایی اضافه کردن مکان

اگر شما صفحات مختلفی برای زبان ها و کشورهای مختلف دارید پس میتوانید با استفاده از انتخاب نام کشور و ادرس لینک مورد نظر کاربران به آن صفحه تغییر مسیر دهید

لینک های بلند خود را به اسانی کوتاه کنید و آمار لینک خود را مشاهده نمایید شروع سریع بیشتر بدانید
یک داشبورد برای مدیریت همه چیز است.

تجزیه و تحلیل کامل ترافیک پیگیری هر کاربر که روی لینک کلیک کند.

سیستم ما اجازه می دهد تا شما همه چیز را پیگیری کنید. این که چه میزان روی لینک شما کلیک کرده و از کدام کشور و یا از کجا ارجاع، داده شده

پنل قدرتمند یک پنل قدرتمند برای مدیریت

در پنل شما اجازه کنترل آدرس و مدیریت صفحات گرافیکی و تنظیمات خود را دارید.

یک پنل قدرتمند برای مدیریت

محافظت با پسورد

رمزگذاری برای لینکهای خود جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز

هدف جغرافیایی

شناسایی محدوده بازدیدکنندگان و افزایش بهره وری

گروه بندی

گروه بندی لینک های شما و نمایش به صورت گروهی

اشتراک

به اشتراک گذاشتن لینک تان با یک کلیک از طریق پنل.

جدیدترین لینک های عمومی

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. US Licensed FDA...

http://url.tifaa.com/dmGDHqdWmequceP Copy   •   25 minutes پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/IMpzVBMAiaftAmVTj Copy   •   51 minutes پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. US Licensed FDA...

http://url.tifaa.com/XVmUoCzAgYJG Copy   •   2 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. US Licensed FDA...

http://url.tifaa.com/ZiTdIepYAtBDOd Copy   •   2 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. US Licensed FDA...

http://url.tifaa.com/fOjOXIQvLmsWkTLl Copy   •   3 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/lybHJKmXzZZJURpYn Copy   •   3 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/PYdrfSbUvYV Copy   •   3 hours پیش

Favicon Essay Writing Service

Cheap Custom Essay Writing Service - Fast, Professional Editing. 100% Risk Free Guarantee, Chat Now! Our English and Literature tutors have extensive ...

http://url.tifaa.com/hQFmJqkHoyI Copy   •   4 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/CIgCFoaYPOcgBrlJumD Copy   •   4 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/uGaNRFhbL Copy   •   5 hours پیش

Favicon Essay Writing Service

Cheap Custom Essay Writing Service - Fast, Professional Editing. 100% Risk Free Guarantee, Chat Now! Our English and Literature tutors have extensive ...

http://url.tifaa.com/GVrkxfNiExKZcim Copy   •   5 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. US Licensed FDA...

http://url.tifaa.com/VvDfnFDHzqH Copy   •   6 hours پیش

Favicon Essay Writing Service

Cheap Custom Essay Writing Service - Fast, Professional Editing. 100% Risk Free Guarantee, Chat Now! Our English and Literature tutors have extensive ...

http://url.tifaa.com/NrYpUtYZmoKOTiQG Copy   •   6 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. US Licensed FDA...

http://url.tifaa.com/scNxHilIobOHDsv Copy   •   6 hours پیش

Favicon Essay Writing Service

Cheap Custom Essay Writing Service - Fast, Professional Editing. 100% Risk Free Guarantee, Chat Now! Our English and Literature tutors have extensive ...

http://url.tifaa.com/dDXRshijcEzjlP Copy   •   7 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/EABMxkhOORoQyX Copy   •   7 hours پیش

Favicon Essay Writing Service

Cheap Custom Essay Writing Service - Fast, Professional Editing. 100% Risk Free Guarantee, Chat Now! Our English and Literature tutors have extensive ...

http://url.tifaa.com/uBjfedIKlkH Copy   •   8 hours پیش

Favicon Essay Writing Service

Cheap Custom Essay Writing Service - Fast, Professional Editing. 100% Risk Free Guarantee, Chat Now! Our English and Literature tutors have extensive ...

http://url.tifaa.com/STwZvzRFrpwvg Copy   •   8 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/UJYTNjRhbrie Copy   •   9 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/PwhTYPcZpO Copy   •   9 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/sxuynzreDoKNPpfjx Copy   •   10 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/nkOUMTLYtMiUcPp Copy   •   10 hours پیش

Favicon Buy Viagra Online

Before you buy Viagra, compare the best prices on Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Discount Coupon...

http://url.tifaa.com/ZvzJAeNhjYrwXEYfAfy Copy   •   11 hours پیش

Favicon Essay Writing Service

Cheap Custom Essay Writing Service - Fast, Professional Editing. 100% Risk Free Guarantee, Chat Now! Our English and Literature tutors have extensive ...

http://url.tifaa.com/RLcDjFXKfqwPcqbpiQx Copy   •   11 hours پیش

Favicon Essay Writing Service

Cheap Custom Essay Writing Service - Fast, Professional Editing. 100% Risk Free Guarantee, Chat Now! Our English and Literature tutors have extensive ...

http://url.tifaa.com/npNpcPLgwHUPImoOxLM Copy   •   11 hours پیش
;

1481

لینک های ایجاد شده

102769

کلیک ها

730

کاربران