کوتاه کننده لینک

نام سفارشی

شما می توانید از کادر زیر نام دلخواه را وارد نمایید

محافظت با پسورد

با اضافه کردن یک رمز عبور، شما می توانید دسترسی به آمار را محدود کنید

توضیحات

این مساله می تواند مورد استفاده برای شناسایی لینک در حساب شما شود

برچسب گذاری جغرافیایی اضافه کردن مکان

اگر شما صفحات مختلفی برای زبان ها و کشورهای مختلف دارید پس میتوانید با استفاده از انتخاب نام کشور و ادرس لینک مورد نظر کاربران به آن صفحه تغییر مسیر دهید

لینک های بلند خود را به اسانی کوتاه کنید و آمار لینک خود را مشاهده نمایید شروع سریع بیشتر بدانید
یک داشبورد برای مدیریت همه چیز است.

تجزیه و تحلیل کامل ترافیک پیگیری هر کاربر که روی لینک کلیک کند.

سیستم ما اجازه می دهد تا شما همه چیز را پیگیری کنید. این که چه میزان روی لینک شما کلیک کرده و از کدام کشور و یا از کجا ارجاع، داده شده

پنل قدرتمند یک پنل قدرتمند برای مدیریت

در پنل شما اجازه کنترل آدرس و مدیریت صفحات گرافیکی و تنظیمات خود را دارید.

یک پنل قدرتمند برای مدیریت

محافظت با پسورد

رمزگذاری برای لینکهای خود جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز

هدف جغرافیایی

شناسایی محدوده بازدیدکنندگان و افزایش بهره وری

گروه بندی

گروه بندی لینک های شما و نمایش به صورت گروهی

اشتراک

به اشتراک گذاشتن لینک تان با یک کلیک از طریق پنل.

جدیدترین لینک های عمومی

Favicon Tadalafil - Buy Cheap Tadalafil Online

Before you buy Tadalafil, compare the best prices on Tadalafil from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order Gen...

http://url.tifaa.com/dnecPuPuEqUXapyb Copy   •   10 hours پیش

Favicon Generic Cialis

Before you buy generic Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order G...

http://url.tifaa.com/hNKfUBaJoMqCTC Copy   •   10 hours پیش

Favicon Tadalafil - Buy Cheap Tadalafil Online

Before you buy Tadalafil, compare the best prices on Tadalafil from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order Gen...

http://url.tifaa.com/yqMMcvuPtqlKYeFNUOE Copy   •   11 hours پیش

Favicon Tadalafil - Buy Cheap Tadalafil Online

Before you buy Tadalafil, compare the best prices on Tadalafil from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order Gen...

http://url.tifaa.com/XxKBBBljRo Copy   •   11 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis online, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Buy Chea...

http://url.tifaa.com/yGfJklEWOPKPOsb Copy   •   12 hours پیش

Favicon Generic Cialis

Before you buy generic Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order G...

http://url.tifaa.com/umgZAhAskVG Copy   •   12 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis online, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Buy Chea...

http://url.tifaa.com/usJbjKoa Copy   •   12 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis online, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Buy Chea...

http://url.tifaa.com/QHrBQNizXpngopR Copy   •   13 hours پیش

Favicon Tadalafil - Buy Cheap Tadalafil Online

Before you buy Tadalafil, compare the best prices on Tadalafil from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order Gen...

http://url.tifaa.com/AFpNYHXefscTio Copy   •   14 hours پیش

Favicon Tadalafil - Buy Cheap Tadalafil Online

Before you buy Tadalafil, compare the best prices on Tadalafil from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order Gen...

http://url.tifaa.com/LhsmMNRWN Copy   •   14 hours پیش

Favicon Generic Cialis

Before you buy generic Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order G...

http://url.tifaa.com/CrRDNrCCanYv Copy   •   14 hours پیش

Favicon Generic Cialis

Before you buy generic Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order G...

http://url.tifaa.com/sRtToNuYSecGrwQa Copy   •   15 hours پیش

Favicon Generic Cialis

Before you buy generic Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order G...

http://url.tifaa.com/hGfDeBMMro Copy   •   15 hours پیش

Favicon Generic Cialis

Before you buy generic Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order G...

http://url.tifaa.com/ixtYAEODPH Copy   •   15 hours پیش

Favicon Generic Cialis

Before you buy generic Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order G...

http://url.tifaa.com/smpMtMCsAGdDgIF Copy   •   16 hours پیش

Favicon Tadalafil - Buy Cheap Tadalafil Online

Before you buy Tadalafil, compare the best prices on Tadalafil from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order Gen...

http://url.tifaa.com/RHNoHHyDjw Copy   •   16 hours پیش

Favicon Generic Cialis

Before you buy generic Cialis, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order G...

http://url.tifaa.com/riRMvCWISULd Copy   •   17 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis online, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Buy Chea...

http://url.tifaa.com/klYnBByiVg Copy   •   17 hours پیش

Favicon Tadalafil - Buy Cheap Tadalafil Online

Before you buy Tadalafil, compare the best prices on Tadalafil from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Order Gen...

http://url.tifaa.com/QveTGWKunF Copy   •   17 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis online, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Buy Chea...

http://url.tifaa.com/GLCRIsVwICqwnAU Copy   •   18 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis online, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Buy Chea...

http://url.tifaa.com/FlPbqevhEZnhAwrkLEo Copy   •   18 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis online, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Buy Chea...

http://url.tifaa.com/ZthjldaaQy Copy   •   18 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis online, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Buy Chea...

http://url.tifaa.com/SosvFMrKXPUN Copy   •   19 hours پیش

Favicon Buy Cialis Online

Before you buy Cialis online, compare the best prices on Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Buy Chea...

http://url.tifaa.com/TqqxdGostWug Copy   •   19 hours پیش
;

4686

لینک های ایجاد شده

108479

کلیک ها

1026

کاربران