کوتاه کننده لینک

نام سفارشی

شما می توانید از کادر زیر نام دلخواه را وارد نمایید

محافظت با پسورد

با اضافه کردن یک رمز عبور، شما می توانید دسترسی به آمار را محدود کنید

توضیحات

این مساله می تواند مورد استفاده برای شناسایی لینک در حساب شما شود

برچسب گذاری جغرافیایی اضافه کردن مکان

اگر شما صفحات مختلفی برای زبان ها و کشورهای مختلف دارید پس میتوانید با استفاده از انتخاب نام کشور و ادرس لینک مورد نظر کاربران به آن صفحه تغییر مسیر دهید

لینک های بلند خود را به اسانی کوتاه کنید و آمار لینک خود را مشاهده نمایید شروع سریع بیشتر بدانید
یک داشبورد برای مدیریت همه چیز است.

تجزیه و تحلیل کامل ترافیک پیگیری هر کاربر که روی لینک کلیک کند.

سیستم ما اجازه می دهد تا شما همه چیز را پیگیری کنید. این که چه میزان روی لینک شما کلیک کرده و از کدام کشور و یا از کجا ارجاع، داده شده

پنل قدرتمند یک پنل قدرتمند برای مدیریت

در پنل شما اجازه کنترل آدرس و مدیریت صفحات گرافیکی و تنظیمات خود را دارید.

یک پنل قدرتمند برای مدیریت

محافظت با پسورد

رمزگذاری برای لینکهای خود جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز

هدف جغرافیایی

شناسایی محدوده بازدیدکنندگان و افزایش بهره وری

گروه بندی

گروه بندی لینک های شما و نمایش به صورت گروهی

اشتراک

به اشتراک گذاشتن لینک تان با یک کلیک از طریق پنل.

جدیدترین لینک های عمومی

Favicon Generic Viagra (Sildenafil)

Before you buy Generic Viagra, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/MahMdNswL Copy   •   4 minutes پیش

Favicon Cheap Cialis - Buy Tadalafil Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on generic Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/KQlAruOG Copy   •   25 minutes پیش

Favicon Viagra Online - Buy Generic Viagra Online

Before you buy Viagra online, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/UdwLUzyrMPsUsGe Copy   •   56 minutes پیش

Favicon Generic Viagra (Sildenafil)

Before you buy Generic Viagra, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/sERlgEzVSq Copy   •   1 hour پیش

Favicon Cheap Cialis - Buy Tadalafil Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on generic Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/fOloymoViUrVB Copy   •   2 hours پیش

Favicon Generic Viagra (Sildenafil)

Before you buy Generic Viagra, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/ZrWDXmjuqWrrIBqy Copy   •   2 hours پیش

Favicon Cheap Cialis - Buy Tadalafil Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on generic Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/TgPdqhyOUKWwxUq Copy   •   3 hours پیش

Favicon Cheap Cialis - Buy Tadalafil Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on generic Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/KRdCdzHzFAmXe Copy   •   3 hours پیش

Favicon Viagra Online - Buy Generic Viagra Online

Before you buy Viagra online, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/RgTFlsqelr Copy   •   3 hours پیش

Favicon Generic Viagra (Sildenafil)

Before you buy Generic Viagra, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/HmVrbLeJhQlacQm Copy   •   4 hours پیش

Favicon Viagra Online - Buy Generic Viagra Online

Before you buy Viagra online, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/gxHNuTqNagUz Copy   •   4 hours پیش

Favicon Viagra Online - Buy Generic Viagra Online

Before you buy Viagra online, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/PtxAxvWaekrbrSyKF Copy   •   5 hours پیش

Favicon Generic Viagra (Sildenafil)

Before you buy Generic Viagra, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/xFuRSHlA Copy   •   5 hours پیش

Favicon Viagra Online - Buy Generic Viagra Online

Before you buy Viagra online, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/yqSzuMqIQIxwBK Copy   •   5 hours پیش

Favicon Cheap Cialis - Buy Tadalafil Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on generic Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/URjXKfAoa Copy   •   5 hours پیش

Favicon Generic Viagra (Sildenafil)

Before you buy Generic Viagra, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/IiEwCdNEzHhLGnPOKF Copy   •   6 hours پیش

Favicon Cheap Cialis - Buy Tadalafil Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on generic Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/UShxwcmDAAhnjO Copy   •   6 hours پیش

Favicon Generic Viagra (Sildenafil)

Before you buy Generic Viagra, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/ZodHaLUxGbvDeKSDKpd Copy   •   6 hours پیش

Favicon Generic Viagra (Sildenafil)

Before you buy Generic Viagra, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/UWIbxaMl Copy   •   7 hours پیش

Favicon Cheap Cialis - Buy Tadalafil Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on generic Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/jpWjGpgF Copy   •   7 hours پیش

Favicon Viagra Online - Buy Generic Viagra Online

Before you buy Viagra online, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/DgwuFAoDZhG Copy   •   7 hours پیش

Favicon Viagra Online - Buy Generic Viagra Online

Before you buy Viagra online, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/BJFXhVdLWK Copy   •   7 hours پیش

Favicon Generic Viagra (Sildenafil)

Before you buy Generic Viagra, compare the best prices on generic Viagra from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/YuWotyUvNEcMmRieUV Copy   •   8 hours پیش

Favicon Cheap Cialis - Buy Tadalafil Online

Before you buy Cialis, compare the best prices on generic Cialis from licensed, top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally.

http://url.tifaa.com/FfJtPUarSz Copy   •   8 hours پیش
;

5885

لینک های ایجاد شده

111790

کلیک ها

1084

کاربران